Egyesületünkben az idei szezontól, három sportcsoportban, négy korosztályban kezdődik el az edzésmunka.

Manó korosztály (2009-2010 születésű játékosok): A legfiatalabbak edzéshelyszíne a Kalász Suli tornaterme lesz. Természetesen ennél a korosztálynál a legfontosabb célunk a röplabdázás megszerettetése valamint annak elérése, hogy fiataljaink minél hamarabb „otthonra” leljenek közösségünkben. Ezek mellett a folyamatos edzésmunka további kiemelt célja az atlétikus kondicionális alapok, illetve a labdás koordinációs alapok kialakítása, valamint eredményes részvétel a manó röpi versenyeken.

Manó röplabda: A 2-2 elleni játék célja, hogy a röplabdás alapérintésekkel még csak most ismerkedő fiatalok is élvezetes, izgalmas mérkőzéseket játszhassanak, e közben minél több labdaérintés és mozgás legyen a pályán.

 

Szuper mini korosztály (2008 születésű játékosok), Mini korosztály (2006-2007 születésű játékosok): A két korosztály együtt edz a pomázi Sashegyi és Mátyás iskolákban. A sportág megszerettetésén, a közöséghez tartozás élményének megtapasztalásával párhuzamosan cél, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve, megfelelő kondicionális és koordinációs alapokra tegyenek szert sportolóink. Kialakuljon, megszilárduljon a tökéletes kosár és alkarérintés, valamint a biztos nyitás. Mindezt egészítse ki a sokmozgásos mezőnymunka,

Szuper mini röplabda: 3-3 elleni játék, mely feltételezi a biztos és technikailag tökéletes kosár és alkarérintést.

Mini röplabda: 4-4 elleni játék különböző támadó és védő taktikai variációkkal. Itt már megjelenik a leütés és sánc mint technikai elem.

 

Gyerek korosztály (2004-2005 születésű játékosok):

A gyermek korosztály célja sem lehet más – az első években – mint a röplabda mozgásanyagának és a technikai elemeinek elsajátítása. Fontos a fizikai képességek fejlesztése, illetve nagyobb hangsúlyt kap a taktikai- és játékelemek ismereteinek bővítése, lévén itt már a 6-6 elleni játék szerepel a versenysportban. Nélkülözhetetlen a csapatformálás és a csapat kohézió kialakítása, az összetartozás érzésének erősítése, a jellem formálása. Végcélunk, hogy röplabdázni tudó és szerető (fiatal)felnőtteket neveljünk.